Psychoterapia Pruszków

Gabinet terapii uzależnień mieszczący się w Pruszkowie. Jeden z milszych działających teraz na pruszkowskim rynku. W ofercie znalazła się między innymi terapia alkoholizmu Pruszków. Wprawna terapia uzależnień Pruszków. Na fachowe pomoc mogą polegać również ci, których kwestią są inne rodzaje uzależnienia. W gabinecie oferowane jest wsparcie nie tylko dla osób uzależnionych – istotny składnik oferty stanowi terapia współuzależnienia Pruszków. Psychoterapia Pruszków przewodzona jest w tym gabinecie przez cenionego specjalistę, który posiada odpowiednią wiedzę teoretyczną i bardzo duże doświadczenie praktyczne. Swoją pracę poddaje harmonijnej superwizji, co także przekłada się na jakość świadczonych usług.